Stichting Bewindvoering Nederland

Curatele, Mentorschap en Bewindvoering

Contact

Stichting Bewindvoering

Nederland

 

Afdeling Culemborg

Postbus 475

4100 AL Culemborg

 

Afdeling Rotterdam

Postbus 1615

3000 BP Rotterdam

tel.: 06 53 444 275

Als het beheer van financiën moeilijk is…

 

Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert. Door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de financiën door familieleden of vrienden te laten regelen. En soms is dit ook niet wenselijk. U heeft dan misschien het gevoel dat uw zelfstandigheid wordt aangetast en dat u verplichtingen heeft tegenover anderen waar u zich onplezierig bij voelt.

 

Daarom zijn er in Nederland onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financiën overnemen van meerderjarigen die dat wensen. Zo wordt de privacy beschermd en afhankelijkheid voorkomen.

 

Onze jarenlange ervaring heeft ons wegwijs gemaakt in de wirwar van zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldsaneringsregelingen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten met maatschappelijke instellingen, gemeentes, woningbouwverenigingen, kredietbanken, energiebedrijven en deurwaarders.

financial coaching port 180

info@stichtingsbn.nl